Wie zijn wij?

Wij zijn Jurie en Heidy van den Berg. We hebben elkaar bij de vrijwillige brandweer, waar we beiden actief waren, leren kennen en zijn in 1997 getrouwd. We hebben vijf kinderen gekregen, drie meiden en twee jongens, de oudste twee wonen vanwege studie niet meer thuis.

We wonen in Espel in de Noordoostpolder op een mooi verbouwde boerderij. Jurie was werkzaam bij brandweer Flevoland in de functie van bevelvoerder en is sinds februari 2021 fulltime werkzaam in het gezinshuis. Heidy heeft in diverse functies bij S’Heerenloo veel ervaring opgedaan. De laatste jaren op de woongroep Droomhuis op de locatie Therese Schwartzestraat in Almere, in de functie van persoonlijk begeleider. In 2017 zijn we gezinshuis geworden onder de vlag van S’Heerenloo en met ingang van 1 mei 2020 zijn we zelfstandig verdergegaan als franchisenemer bij de Driestroom. Dit omdat wij vinden dat de gelden ten goede moeten komen aan de jeugdigen en omdat we vrijheid willen binnen zelfstandigheid als gezinshuis, zijn we onder franchise gegaan van Driestroom waar we nog vele jaren hopen ons gezinshuis te kunnen draaien.

Onze motivatie

Wij zijn beiden gemotiveerd om de wereld een beetje beter achter te laten dan we deze hebben aangetroffen. Het is onze diepste overtuiging dat de meest effectieve wijze om dit te realiseren is te beginnen bij de jeugd. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als de kinderen opgroeien in een stabiele, liefdevolle en veilige omgeving, is de kans groot dat, ieder op zijn niveau van toegevoegde waarde is voor de maatschappij.

Locatie

Weg van Ongenade 4-2 Espel

In de Noordoostpolder ligt, kaarsrecht en kilometers lang, een met twee prachtige bomenrijen omzoomd laantje: de Weg van Ongenade. De weg doorkruist het gebied van drie plaatsen: Creil, Espel en Rutten. Alles oogt hoogst vredig, veel ongenade lijkt hier niet te duchten. Dus vanwaar die naam?

De naam Weg van Ongenade bevat een toespeling op het mythische Woud van Ongenade – ook wel ‘Woud zonder Genade’ genoemd – dat tegen het eind van de Middeleeuwen opeens in allerlei Hollandse kronieken begon rond te spoken; het zou dateren uit de voorchristelijke tijd, dus van vóór het eind van de zevende eeuw.

Het Woud zonder Genade zou volgens de overlevering een reusachtig, ondoordringbaar bos ergens in het westen en/of noordwesten van Nederland zijn geweest. Er heerste rechteloosheid, beschaving was ver te zoeken.

Uit archeologische vondsten is gebleken dat er in het noordelijke deel van de Zuiderzee, ongeveer tussen Medemblik en Stavoren, inderdaad tot ongeveer 1340 een moerasbos is geweest toen deze zee nog aanzienlijk kleiner was. Maar waar lag dat Woud van Ongenade dan precies?

Volgens sommigen was dat bij Creil, het plaatsje waar nu dus de Weg van Ongenade ligt.

Wat maakt ons uniek

In ons gezinshuis staat kleinschaligheid hoog in het vaandel, dit is in onze ogen de juiste manier om iedere jongere de aandacht en zorg te geven die hij of zij nodig heeft. Verder onderscheiden we ons door de mogelijkheid te bieden om op termijn onder onze begeleiding toch zelfstandig te wonen. Dit doen we door in de loods op ons erf appartementen te realiseren.

We vinden het belangrijk om onze ecologische voetprint zo klein mogelijk te houden. Daarom zijn er de volgende duurzame oplossingen in ons gezinshuis toegepast.

  • Zonnepanelen
  • Zonnecollectoren
  • Aardwarmte

Verder willen we ons onderscheiden met de volgende punten

  • Groenten uit eigen tuin, welke we samen met de jongeren onderhouden.
  • We houden dieren, zoals honden, geiten, kippen, varkens en vogels. Deze verzorgen we samen met de jongeren, omdat we ervan overtuigd zijn dat dieren een positieve invloed hebben op het welbevinden van de jongeren.
  • Ruimte zowel in als om het huis.
  • Het buitenleven, het gezinshuis staat aan een buitenweg.
  • Op regelmatige basis worden er uitstapjes en activiteiten georganiseerd.

Missie en visie

Wij bieden een veilige plek aan jongeren voor wie dit niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Deze veilige plek betekend een plaats waar jongeren zichzelf kunnen zijn, zich bewust mogen worden van hun eigen identiteit en zich mogen ontwikkelen. Respect, humor en aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren vinden wij belangrijk. We bieden een luisterend oor en proberen in begrijpelijke taal antwoord te geven op hun vragen. Wij zien het als uitdaging om de jongeren praktische tips te geven in situaties die hun helpen zich verder te ontwikkelen.

We hebben ons gezinshuis de naam DroomHoeve gegeven omdat wij het als onze taak zien om de jongeren te helpen bij het verwezenlijken van hun dromen. Dit doen wij in een prachtig verbouwde hoeve op de bodem van de voormalige Zuiderzee.

Het gewone leven ervaren
Wij gaan ervan uit dat een jongere een uniek individu is met eigen mogelijkheden die net als ieder ander het gewone leven wil ervaren. Dat lijkt soms lastig door hun specifieke achtergrond of beperking. Door samen stappen te maken en tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van de jongere ontwikkelen we handvaten om mee te kunnen doen in het gewone maatschappelijk leven.

Verbinding
Wij vinden het belangrijk dat de verbinding met het eigen netwerk onderhouden wordt op een manier die aansluit bij de behoefte van de jongere. Ouders en familie zijn daarbij heel belangrijk. Tegelijkertijd bouwen we aan nieuwe relaties binnen en buiten ons gezinshuis. De ondersteuningsrelatie met ons als gezinshuisouders is essentieel voor de afname van stress en de verder ontwikkeling.

Ontwikkeling vanuit eigen kunnen
Wij besteden bij DroomHoeve aandacht aan de talenten van de jongeren. Door samen te werken en door de dagelijkse activiteiten worden competenties verder opgebouwd op een manier die past bij de persoon en die toewerkt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Jongeren die ervaren dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren, ontwikkelen een beter zelfbeeld en een betekenisvol bestaan.

Professionele ondersteuning
Wij zijn professionals die een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie waarborgen. We hebben oog voor de signalen die de jongere afgeeft en reageren daar zo adequaat mogelijk op. Rust, Reinheid en Regelmaat zijn daarbij de kernbegrippen.

IMG_8183