gezinshuis_droomhoeve_kinderen

Doelgroep en werkwijze

Doelgroep

Onze kracht ligt in het begeleiden van jongeren vanaf 5 jaar met een LVB en jongeren met een laag sociaal en emotioneel niveau. Verder hebben we de nodige ervaring met jongeren met hechtingsproblematiek. We richten ons op langdurige plaatsingen.

Contra indicaties
Gezien de kwetsbare positie van het gezinshuis hebben we de volgende contra indicaties.

  • Ernstige gedragsproblemen, zoals fysieke agressie.
  • Verslavingsproblematiek, drank, drugs of gamen.
  • Ernstige psychiatrische problematiek.
  • Ernstige seksuele problematiek.

Daarnaast valt wel te zeggen dat er bij elke aanmelding individueel wordt gekeken of er een mogelijkheid tot plaatsing is.

Werkwijze

Wij werken volgens de Triple-C methode.

Triple-C
Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van de triple-C staan voor Client-Coach-Competentie. Als Coaches (gezinshuisouders) ondersteunen we de jongeren door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen aan de competenties te werken.

Jongeren ervaren het gewone leven, doordat we:

  • Uitgaan van de menselijke behoeften.
  • Onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aangaan.
  • Samenwerken aan een betekenisvolle dag invulling.
  • Anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

Voor ouders

Wij begrijpen dat het voor de ouders van de kinderen en jongeren die bij ons wonen, verschrikkelijk moeilijk moet zijn dat ze niet thuis kunnen wonen. Het liefst willen kinderen bij hun ouders wonen en helemaal niet in een gezinshuis.

Helaas is het soms de beste keuze dat een kind andere opvoeders om zich heen heeft.

We zijn dus niet plaatsvervangend ouders of concurrenten. Wij zijn een station dat ook weer wordt gepasseerd, ouders blijven altijd.

De tijd die de kinderen en jongeren bij ons wonen, willen we wel nuttig besteden.

Vanzelfsprekend zorgen we voor veiligheid en goede zorg, daar mogen de ouders vanuit gaan. Die zorg gaat wat ons betreft ook naar jullie, als ouders uit. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met hun kinderen en dat zal altijd zo blijven. Wij willen helpen bij het herstel van relatie en bij het verwerken van alle ellende die vooraf is gegaan aan het verhuizen van de kinderen. Ouders zijn het allerbelangrijkst voor de kinderen en jongeren die bij ons wonen.

Ouders kennen uiteindelijk hun kinderen het beste en wat ouders ons kunnen vertellen is van enorme waarde. Een plaatsing bij ons kan alleen werken wanneer wij ook met de ouders een goede samenwerking en verstandhouding hebben. Daar streven we naar en daar doen wij ons best voor.

Ouders zullen zich bij ons welkom voelen en weten dat ze gezien worden door ons.

Driestroom

Voor ons is Driestroom belangrijk omdat het een kwalitatieve goede organisatie is die zorgt voor een goede inbedding van de gezinshuizen binnen geldende eisen (HKZ, ISO-normering) en ons als gezinshuisouders ondersteunt en adviseert. We vinden het belangrijk dat we onder franchise vallen van Driestroom waarmee we willen laten zien dat we transparant en veilig willen werken en wonen.

Meer informatie over de organisatie Driestroom.

gezinshuis_droomhoeve_tuin_uitzicht